Handrien Thomas Second au Tournoi de Pont Ste Maxence Circuit Minimes